Garanti

Garanti på din flyttstädning

Vi lämnar hela 3 dagars garanti på flyttstädningen.
Eventuell påpekning vid besiktningen åtgärdas självklart genast av oss.
Eventuellt klagomål som uppkommer efter kundens godkännande beaktas ej.
Vi rekommenderar därför att beställaren eller nya ägaren närvarar vid besiktningstillfället.

Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.

Reklamation

Reklamationsrätten är gällande i 3 dagar efter tjänstens avslutande.
Ärenden inkomna senare än 3 dagar handläggs inte. 
Reklamationstiden kan förlängas I särskilda fall enligt överenkommelse.

 

Skada

Vi är ansvarsförsäkrade hos Svedea på upp till 10 miljoner kronor.
Om en skada skulle uppstå på grund av vår oaktsamhet från vår sida står vi för kostnaden för att åtgärda skadan.
Om en skada uppkommer på grund av fel eller bristande information ifrån dig som kund eller från tredje parts sida, ansvarar vi inte för skadan.